Think Big

PUBLIKACJE, NAGRANIA i NUTY

 


Nuty:
Nokturny :
Ars Musica ISMN 979-0-801566-46-1

3 Nokturny na skrzypce i fortepian dedykowane Adamowi i Beacie Musialskim (2019)

Unfinished Symphony in five parts „Beethoven’s Friends Visions” for Dialog Felder e.V. Bonn(2019)

Quasi suite per cembalo. 13 Dance pictures (2019)

Suite for piano-harp-pedal or piano or harpsichord  (2019)

2020

Suita baletowa- baśń “Tajemnicza Con Tenerezza” w trzech aktach do libretta A.J.Garbal (2019-2020)

2nd Symphony in seven parts “Alma Mater”(2019-2020)

Orations na 2 harfy (2020)

Oratoriani Volgare “ Last words of Angels and Human Hearts before the End of Time” (2019/2020) for own texts (libretto) and prayers of St. Pope John Paul II, Pope Leo XIII, Pope Francis, bl. Cardinal Stefan Wyszyński, St. Thérèse of the Child Jesus, Bl. Natalia Tułasiewicz, Maria Nowak-Kowalska, Kornelia Czogalik and Father Antoni Dębiński.

SCHERZI  na zespół fletowy, dedykowane Pani Małgorzacie Szymańskiej(2020)

Opera religijna „Humanus – Veritas – Caritas” do libretta A.J.Garbal (2016-202…)

Hymnus 3 for St.Anna  2020 (for BrassOrchestra) na odsłonięcie Figury Świętej Anny,3wersje na Wielki Post, święta i niedziele zwykłe oraz Adwent

Hymnus 3 for St.Anna 2020 (for Oboe&5 Harps) na zasłonięcie Figury Świętej Anny,3wersje na Wielki Post, święta i niedziele zwykłe oraz AdwentPreludia:
ISMN 979-0-801566-49-2
www.arsmusica.net.pl
inne zbiory w trakcie wydania

Płyty:
20th century harpsichord music:
Acte Prealable AP 0394

Aleksandra Garbal Mysterious Garden of 20th and 21st century's Miniatures:
Acte Prealable AP 0416

Aleksandra Garbal Sacred Works:
Acte Prealable AP 0425
Acte Prealable Catalogue

Organowa Muzyka Śląska
Ars Sonora ARSO-CD-86

 

Nagrania dla Polskiego Radia Opole: 1982,1983,1984, 1987, 1990, 1995

Nagranie dla Radia w Brnie: 1987, 1988

Nagrania dla Polskiego Radia Katowice: 1993,1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2016

Nagrania dla Radia w Teksasie: 2001,2014, 2015

Nagrania do Radia w Walii: 2005

Nagrania dla programu 2 Polskiego Radia 2016

Nagrania dla ZKP, PWM , DUX 2018

Nagrania Audio – płyty CD:

A.Garbal-Hymn miasta Toszek: LGD Spichlerz Górnego Śląska. DIGIREC, 2013

A.Garbal-Medytacje: Organowa Muzyka Śląska – ARS SONORA CD-86,nr3,2017

20th Century Harpsihord Music.A.Garbal-harpsichord: Acte Prealable AP0394 2017

A.Garbal, Misterious Garden of 20th and 21st century’s Miniatures: Acte Prealable AP0416, 2018

A.Garbal, Sacred Works: Acte Prealable AP0425, 2018

A.Garbal,  Opera Polonica Rustica “Polskie Malowanki”(2018): DUX, 2019

A.Garbal, Works for Piano 1, Artur Cimirro, ActePrealable, AP 0465, London2019

A.Garbal, Colours of the Harpsichord, Acte Prealable, AP 0472, London2020

Nagrania DVD:

Koncert Filharmonii Opolskiej, Aleksandra Garbal- Koncert D-dur KV 451 W.A. Mozarta, life rec. Opole 1990

Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia chóru Schola Cantorum Opoliensis “Legenda”: ABM Video Foto Prefessional,2007

Koncert  Jubileuszowy 45-lecia pracy pedagogicznej prof.Celiny Hellerowej, Sala Lustrzana Pałacu w Kamieniu Śląskim, 21 czerwca 2008r.

A.Garbal, Musica Sacra „Caritas Christi Urget Nos”: King Size, 2017

A.Garbal, Koncert z okazji 150 rocznicy urodzin śp. Bpa. Józefa Marcina Nathana, Bazylika Św. Rodziny w Branicach, 5 listopada 2017, King Size-life recording, 2017

A.Garbal, Opera Polonica Rustica “Polskie Malowanki”(2018): King Size, 2018

Wydania nutowe:

A.Garbal, Podróże Krasnoludków, Midoros, Katowice, 2005

A.Garbal, Obrazki z wizyty w ZOO, Midoros, Katowice, 2005

A.Garbal, Kolorowe Miniaturki, Midoros, Katowice, 2005

A.J.Garbal, Five Preludes for piano.From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski, Ars Musica, 2018

A.J.Garbal, Six Nocturnes op.7  for piano.From the repertoire of Marcin Tadeusz Łukaszewski, Ars Musica, 2018

A.J.Garbal- Obrazki z wizyty w ZOO (Nowe wydanie poszerzone, Ars Musica 2019)

A.J.Garbal - Podróże Krasnoludków (Nowe wydanie poszerzone, Ars Musica 2019)

A.J. Garbal - Kolorowe miniaturki (Nowe wydanie poszerzone, Ars Musica 2019)

A.J.Garbal- Osiem kołysanek na fortepian (Ars Musica 2019)

A.J.Garbal - Utwory na 4 ręce (Ars Musica 2019)

A.J.Garbal -9  Utworów na fortepian (Ars Musica 2019)

A.J.Garbal - Mała sonata da camera (Ars Musica 2019)

A.J. Garbal - Giardino in miniatura per due clarinetti e fagotto: 1. Qui sta il nocciolo della faccenda, 2. Continuo per tre voci e sempre staccato (Ars Musica 2019)

A.J.Garbal - Sześć ludowych melodii na dwa klarnety i fagot Osiem kołysanek na fortepian (Ars Musica 2019)

A.J.Garbal, Etude de Polonaise, Aleksandra Joanna Garbal Collection, Ars Musica, Lisowice 2019

A.J.Garbal, Suite, Aleksandra Joanna Garbal Collection, Ars Musica, Lisowice 2020

A.J.Garbal, Recitativo e arioso per violoncello solo, Aleksandra Joanna Garbal Collection, Ars Musica, Lisowice 2020

A.J.Garbal, 6 Lieder, Aleksandra Joanna Garbal Collection, Ars Musica, Lisowice 2020

 

Publikacje:

A.Garbal, Mazurki  Fryderyka Chopina jako „zjawisko nasycone wiedzą o wspólnocie i mające odniesienie do sfery wewnętrzności”, [w:] Analiza-Interpretacja-Recepcja. W stronę rozumienia muzyki, A.Gronau-Osińska(red), Zeszyt Naukowy nr 52, AM Warszawa 2001

A.J.Garbal, Rozwijanie wyobraźni muzycznej i słuchu muzycznego oraz kształtowanie wrażliwości młodego człowieka w świecie zagrożonych wartości, AM Wrocław 2019

A.J. Garbal, Związki intertekstualne w mojej operze Polonica Rustica „Polskie Malowanki” (2018),[ w:] Kultura w świetle badań antropologicznych, psychologicznych i socjologicznych, E.Chodźko, M.Śliwa(red), Lublin 2019, s. 88-113.

A.J. Garbal, Instrumentalna muzyka kameralna kompozytorów Górnego Śląska w II połowie XX wieku. Analityczny przegląd wybranych obrazów formy muzycznej kształtującej się na przestrzeni lat 1945-1995, [w:] Kultura w świetle badań antropologicznych, psychologicznych i socjologicznych, E.Chodźko, M.Śliwa(red), Lublin 2019, s.31-58.

A.J.Garbal, Wpływ procesów kulturowych na kształtującą się przyszłość kultury dźwięku oraz formę współczesnego dzieła muzycznego  na przykładzie twórczości własnej z lat 2010-2020,[w:]Problemy perspektywy kultury współczesnej, E.Chodźko, M.Śliwa( red), Lublin 2020.

A.J.Garbal, . Metrorytmika w instrumentalnej muzyce kameralnej kompozytorów Górnego Śląska z lat 1970-1995. Wykaz utworów z udziałem klawesynu, [w:] Kulturowe i filozoficzne aspekty kultury i sztuki, E.Chodźko, M.Śliwa(red), Lublin 2020, s. 242-258.

A.J.Garbal, Wpływ procesów kulturowych na kształtującą się przyszłość kultury dźwięku oraz formę współczesnego dzieła muzycznego na przykładzie twórczości własnej z lat 2010-2020 , [w:] Kulturowe i filozoficzne aspekty kultury i sztuki, E.Chodźko, M.Śliwa(red), Lublin 2020, s. 196 -220.

A.J.Garbal, Harmonika w instrumentalnej muzyce kameralnej kompozytorów Górnośląskich w latach 1945-2020, E.Chodźko, M.Śliwa(red), Lublin 2021, (w trakcie przygotowania do wydania)

A.J.Garbal, Tajemniczy Ogród Miniatur XX i XXI wieku – oblicza artystycznej tożsamości we współczesnym świecie na przykładzie twórczości własnej z lat 1997-2020 opublikowanej na płytach Acte Prealable oraz Opus Series, E.Chodźko, M.Śliwa(red), Lublin 2021, (w trakcie przygotowania do wydania)

 A.J.Garbal, Między sacrum a profanum 2000-2020 – moja droga twórcza, jej przemiany i dążenia, Wrocław 2020/2021

 

Osiągnięcia popularyzatorskie

 

Czynny udział w konferencjach naukowych oraz prowadzenie warsztatów kompozytorskich:

 

 Spotkanie z kompozytorami Młodzi twórcy – szkole. Barbara Buchowiec, Aleksandra Garbal, Aleksander Kościów, Przemysław Ślusarczyk, z okazji 60 -lecia PSM I i II st.im. Fryderyka Chopina w Opolu, 14 maja 2007r.

 

 Warsztaty kompozytorskie dla uczniów szkół muzycznych I stopnia Regionu Opolskiego, Aleksandra Garbal: Moja twórczość dla dzieci i młodzieży, PSM I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach, 22 marca 2007r.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Akademii Sztuki w Szczecinie Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI wieku, Aleksandra Joanna Garbal referat: Dialog nowoczesności z tradycją w mojej muzyce, Szczecin 12-13 maja 2017r.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Akademii Sztuki w Szczecinie (Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku, Aleksandra Joanna Garbal – referat: Poezye Michelangelo Buonarrotiego z perspektywy analityczno- interpretacyjnej, Szczecin 17 listopada 2017r.

 

Warsztaty kompozytorskie dla uczniów PSM I st. im Józefa Elsnera w Brzegu, Aleksandra Joanna Garbal: Narodowe tańce polskie - Improwizacja i jej zapis oraz kształtowanie formy utworu, 14  listopada 2017r.

Warsztaty muzyczne dla dzieci z Publicznego Przedszkola w Toszku, Aleksandra Garbal – Pierwsze kompozycje Wolfganga Amadeusa Mozarta, Fryderyka Chopina i Aleksandry Garbal – prezentacja utworów na fortepianie, 24 kwietnia 2018r.

 

Warsztaty muzyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach, Aleksandra Joanna Garbal: Życie i twórczość Fryderyka Chopina - prezentacja wybranych dzieł  fortepianowych z różnych okresów życia kompozytora, 26 kwietnia 2018r.

 

Konferencja Naukowa W bieli i czerni. Muzyka fortepianowa przełomu XX i XXI wieku, Aleksandra Joanna Garbal – referat: Potencjał kompozycyjny wybranych utworów na fortepian solo, Akademia Sztuki w Szczecinie, 6-7 grudnia 2018

 

 Aleksandra Joanna Garbal- wykład i koncert : Wątek religijny, patriotyczny i niepodległościowy w twórczości kompozytorów polskich,  Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, 18 grudnia 2018

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Edukacja Muzyczna – Idee, tendencje, dążenia , Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Aleksandra Joanna Garbal – referat: Rozwijanie wyobraźni muzycznej i słuchu muzycznego oraz kształtowanie wrażliwości młodego człowieka w świecie zagrożonych wartości. Próba spojrzenia na model interkulturowy oraz podmiotowy charakter bytu ludzkiego – kreatywność procesu tworzenia w początkowym etapie kształcenia gry na fortepianie wraz z propozycją własnych miniatur, Wrocław 22-23 marca 2019

 

Ogólnopolska Konferencja – Dzieje i perspektywa kultury, Lublin, Aleksandra Joanna Garbal- 2 referaty: 1. Instrumentalna muzyka kameralna kompozytorów górnośląskich w latach 1945-1995. Ogląd warsztatu twórczego, 2. Związki intertekstualne w moje Operze Polonica Rustica „Polskie Malowanki” (2018), Lublin 24 maja 2019

Od 1997roku organizacja koncertów z muzyką dawną i współczesną, m. In. charytatywnych na rzecz powodzian, koncertów polskich kompozytorek oraz  autorskich koncertów kompozytorskich

 

 

 

Muzyka klawesynowa XVI i XVII wieku:

Autor: Samuel Scheidt - Cantio Belgica; Wykonawca Aleksandra Garbal - Klawesyn solo

1. Cantioe Variatio 1-4

2. Cantioe Variatio 5-7

Autor: Antonio Forqueray- Premiere Suite en re mineur; Wykonawca Aleksandra Garbal - Klawesyn solo

3. La Bellmont

4. La Portugaise

Autor: Johann Jacob Froberger; Wykonawca Aleksandra Garbal - Klawesyn solo

5. Toccata III

Autor: Jean-Philippe Romeau- z " Nouvelles Suites de Pieces de Clavecin"; Wykonawca Aleksandra Garbal- Klawesyn solo

6. Allemande

7. Courante

8. Sarabande

9. Menuet I

10. Menuet II

11. Les Sauvages

12. L' Enharmonige

13. L; Egiptienne

14. La Poule

 

Nowe publikacje nutowe w przygotowaniu do wydania:
Zbiory utworów pedagogicznych na fortepian solo w nowym wydaniu Ars Musica 2019/2020